Rio Rufino - SC
9
VHF
TVBV (Band) Mono 21/12/2011
25
UHF
NSC Centro-Oeste (Globo) Mono 08/06/2016
44
UHF
RICTV Florianópolis (Record) Mono 21/12/2011
59
UHF
SCC SBT (SBT) Mono 21/12/2011
LEGENDA HDTV Standard Analógico
PARCEIROS